Videospēļu žanri, 1. daļa – action un piedzīvojumu spēles

videospelu zanri

Par videospēles žanru sauc specifisku videospēļu kategoriju, pie kuras spēle pieskaitāma. Žanri tiek galvenokārt izdalīti atkarībā no uzstādītā mērķa, kāds spēlē izvirzīts tās spēlētājam. Arī viena žanra ietvaros spēles mēdz būt pietiekami daudzveidīgas, lai tiktu izdalīti arī apakšžanri. Piemēram, tādam populāram žanram kā action tiek izdalīti šaušanas, platformu un kaušanās apakšžanri. Žanru iedalījums gan nav dzelžains un absolūts. Daudzas spēles tiek pieskaitītas reizē vairākiem žanriem. Līdzīgi kā literatūrā vai kino, arī videospēļu pasaulē ne viss ir vienkārši klasificējams. Autori vienkārši rada to, ko viņi rada, un klasifikācija pēc tam ir attiecīgo tās speciālistu pārziņā. Šajā nodaļā aplūkosim tuvāk action, action-piedzīvojumu un piedzīvojumu žanrus.

  • Action. Burtiski šī žanra nosaukums tulkojams kā „darbība”. Videospēļu terminoloģijā ar šo jēdzienu saprot spēles, kurās galvenais spēlētāja pārbaudījums saistīts ar tā uzmanības koncentrēšanas un kustību koordinācijas spējām. Kā jau tika pieminēts, šinī žanrā atkarībā no sižeta struktūras un spēlētājam doto izaicinājumu paveida tiek izdalīti šaušanas, platformu un kaušanās apakšžanri. Šaušanas apakšžanrā spēlētāja uzdevums ir vadīt spēles galveno varoni tā kaujas misijās pret ienaidniekiem, izmantojot dažādus šaujamieročus, kuri savā starpā atšķiras ar stiprumu vai priekšrocību paveidiem. Platformu spēlēs savukārt izaicinājums ir saistīts pārvietošanās veiklību, tipiskākajā gadījumā, lēkājot pa statiskām vai kustīgām platformām, starp kurām ir aizas, kurās nedrīkst iekrist. Kaušanās apakšžanrā tiek modelēta tuvcīņa, un šo spēļu sižets pārsvarā ir strukturēts turnīra veidā. Spēlētāja pārziņā ir vadīt turnīra dalībnieka ķermeni, liekot lietā dažādus uzbrukuma un aizsardzības paņēmienus.
  • Action-piedzīvojumu spēles. Šim videospēļu žanram raksturīgi gari sižeti, kuros spēles galvenais varonis jāvada tā misijā cauri plašai virtuālai pasaulei, kurā sastopami šķēršļi, kurus iespējams pārvarēt ar dažādu priekšmetu un darbarīku palīdzību. Spēles gaita vairumā gadījumu balstīta uz šo priekšmetu meklēšanu, virtuālās vides izpēti, bīstamu ceļa trajektoriju pārvarēšanu (ar kustību veiklības izaicinājumiem), vienkāršu loģisko mīklu rīsināšanu, kā arī kaujas elementiem.

Action-piedzīvojumu žanram izdalāmi trīs slavenākie apakšžanri:

1) Maskēšanās spēles (galvenais izaicinājums spēlētājam ir uzmanīgums un precizitāte);

2) šausmu spēles (bez veiklības un prāta spēju izaicinājuma līdzi nāk arī psiholoģiski pārbaudījumi, izmantojot šausmu filmām raksturīgus, bailes izraisošus elementus – spokainu atmosfēru, pēkšņus un negaidītus uzbrukumus, asiņainus skatus un biedējošus veclaiku leģendu vai zinātniskās fantastikas motīvus);

3) metroidvania (sižets strukturēts, liekot spēlētājam atrast iespēju atvērt durvis, aiz kurām risināsies attiecīgi nākamais spēles posms. Apakšžanra nosaukums izveidots, apvienojot divu slavenāko tajā ietilpstošo spēļu – Metroid un Castlevania – nosaukumus).

  • Piedzīvojumu spēles. Līdzīgi kā action-piedzīvojumu spēlēm, arī piedzīvojumu spēlēm raksturīgs garš sižets, kurā galvenais varonis jāvada misijā cauri garām izaicinājumu sērijām. Tiesa, šajās spēlēs iztrūkst action žanram raksturīgais fiziskās izveicības pārbaudījums. Piedzīvojumu žanrā ietilpst spēles, kuru sižets ir vairāk saistīts ar intelektuālu mīklu risināšanu un komunicēšanu ar virtuāliem spēles personāžiem (bez konfrontācijas).

Piedzīvojumu spēles iedalītas šādos apakšžanros:

1) Teksta spēles (spēles darbība risinās tikai teksta veidā, dodot spēlētājam izvēlēties kādu no iespējamiem nākamajiem darbības variantiem, lai pēc tam nonāktu nākamo tādu pašu izvēļu priekšā);

2) grafiskās spēles (tekstam tiek pievienoti arī vizuālie elementi);

3) vizuālās noveles (notiek dialogi ar virtuālajiem personāžiem grafiski attēlotu dialogu kastīšu formā);

4) interaktīvās filmas (tiek demonstrēta filma, kuras atsevišķos fragmentos nepieciešama spēlētāja iesaiste, pieņemot sižetā būtiskus, fundamentālus lēmumus);

5) trīsdimensiju reālā laika piedzīvojumu spēles (iespējams pilnā mērā kustēties, un tiek simulēta reālistiska pasaule ar ticamības sajūtu raisošiem fizikas likumiem).