Videospēļu žanri, 2. daļa – RPG jeb lomu spēles

videospelu zanri 2

Videospēļu žanru daudzveidībā tagad pievērsīsimies plaši pārstāvētam un komplicētam žanram – role playing games (RPG) jeb lomu spēlēm. Lai gan vēsturiski šis žanrs ir radies savrup no citiem, mūsdienās tas būtībā ir nākamais turpinājums action un piedzīvojumu spēļu evolūcijā, maksimāli pietuvojoties realitātes sajūtu iedvesošai sižeta līnijai, kā arī darbības norises videi, apvienojot statiskās mīklas, dinamiskus pārbaudījumus, dialogus un kaujas situācijas vienotā sižeta plūdumā. Līdzīgi kā action un piedzīvojumu spēlēs, arī lomu videospēlēs ir jāvada galvenais varonis tā misijas izpildē. Tomēr, salīdzinot ar pieminētajiem diviem žanriem, RPG spēlēs varoņa tēls ir izkoptāks un detalizētāks.

Spēles gaita (gameplay) RPG spēlēs joprojām bieži tiek veidota, vadoties pēc pirmo šī žanra spēļu (tādu kā Dungeons & Dragons) tradīcijām. Viens no šo tradīciju elementiem, piemēram, ir, ka spēlētājam ir sākumā jāizvēlas viens no galvenajiem varoņiem, kuru tad pēc tam visu spēles laiku vadīs viņa piedzīvojumos vai misijās. Šiem varoņiem piemīt atšķirīgas spējas un prasmes. Tipiskos gadījumos kāds varonis būs prasmīgs tuvcīņu meistars, cits – pratīs labi apieties ar šaujamieročiem, bet vēl kādam piemitīs maģiskas spējas. Spēles gaitā attiecīgās spējas un iemaņas iespējams attīstīt un trenēt. Turklāt, tas ir arī nepieciešams, jo nokļūstot sižetiski tālākos virtuālās vides apgabalos, izaicinājumi arī kļūst nopietnāki – uzrodas stiprāki pretinieki u.tml.

RPG bija viens no pirmajiem video spēļu žanriem visā to vēsturē. Tas skaidrojams ar apstākli, ka pagājušā gadsimta 70. gados plašu popularitāti bija guvušas līdzīga tipa galda spēles, to skaitā, arī spēle Dungeons & Dragons, kura tikai vēlāk kļuva pazīstama kā videospēle. Reizē šis laiks bija ievērojams arī ar to, ka personālie datori kļuvi lētāki un pieejamāki masām – tos varēja atļauties arvien vairāk vidusslāņa ģimeņu, kuras labi pazīstamo galda spēli ar prieku redzēja arī datoru ekrānos.

Pirmās RPG videospēles, sekojot savām priekštecēm galda spēlēm, bija uz gājieniem balstītas. Pavērsiens to attīstībā bija 1991. gadā iznākusī Final Fantasy IV, kurā pirmo reizi parādījās reālā laika kaujas elementi.

Aplūkosim tuvāk dažus no RPG apakšžanriem:

  • Action RPG. Šīs ir tādas lomu videospēles, kurās iekļaujas arī action un action-piedzīvojumu spēļu elementi. Pirmās šāda veida spēles radīja Nihom Falcom 80. gados. Slavenākās bija Dragon Slayer un Ys spēles, kuras abas iznāca vairākās sērijās. Action RPG pamatiezīme ir tā, ka sižetā visvairāk tiek uzsvērti ar kauju saistītie motīvi (pārējos reducējot vai pat pilnībā izslēdzot), turklāt kauja vienmēr notiks reālajā laikā, tātad action RPG nevar būt uz gājieniem balstīta spēle.
  • MMORPG. Tas ir saīsinājums no Massively multiplayer online role-playing game, ko varētu tulkot kā „liela spēlētāju skaita tiešsaistes lomu videospēle”. Šīm spēlēm raksturīga ļoti plaša mēroga virtuālā pasaule, kurā vienlaicīgi ar interneta starpniecību spēj piedalīties milzīgs dalībnieku skaits, tiem mijiedarbojoties savā starpā. 2004. gadā iznākusī un vēlāk milzu popularitāti guvusī World of Warcraft ir tipiska šī apakšžanra spēle. MMORPG aizsākumi gan meklējami stipri senāk – 1978. gadā, kad tika ieviestas līdzīga principa tīkla spēles, kurās visa darbība noritēja teksta veidā.
  • Rogue veida RPG. Nosaukums cēlies no pirmās šim žanram piederošās spēles Rogue, kura iznāca 1980. gadā. Šīs un tai līdzīgo spēļu raksturīgākā iezīme ir galvenā varoņa randomizēts attīstības scenārijs, kurš atkarīgs no tā, kādus „labumus” (ieročus, bruņas, papildus spējas u.tml.) spēle piedāvās.