Videospēļu žanri, 3. daļa – simulācijas spēles

videospelu zanri 3

Simulācijas videospēles – tā ir plaša spēļu virskategorija, kuru raksturo īstas vai izdomātas realitātes (vai atsevišķu tās aspektu) simulācija. Simulācijas spēles iedalāmas trīs galvenajos apakšžanros:

1) Būvniecības un vadības simulācija;

2) dzīves simulācija;

3) transporta līdzekļu vadības simulācija.

  • Būvniecības un vadības simulācija. Šinī simulācijas spēļu apakšžanrā spēlētāja izaicinājums ir būvēt, paplašināt un organizēt izdomātu cilvēku (vai arī kādu izdomātu saprātīgu būtņu) kopienu apdzīvotās struktūras ierobežota resursu daudzuma apstākļos. Apakšžanrs ir iedalāms vēl sīkākās klasifikācijas vienībās, viena no tām, piemēram, ir pilsētbūves simulācijas spēles. Tajās spēlētājam uzdevums ir vadīt pilsētas apbūves plānojumu, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes un prasības, piemēram, pēc ēdiena, dzīvojamajām telpām, veselības aprūpes, garīgās aprūpes, ekonomiskas izaugsmes u.t.t. Šādas spēles gaita ir veiksmīga tad, ja pilsētas budžeta pielietojums rada ekonomisku izaugsmi un iedzīvotāju labklājības (veselība, pārticība u.tml.) pieaugumu. Pilsētbūves simulācijā nereti tiek iekļauta arī militārā izaugsme, taču galvenais akcents vienmēr ir uz ekonomisko izaugsmi un tās prasmīgu plānošanu. Slavenākā šāda tipa spēle ir SimCity (pirmā spēles sērija iznāca 1989. gadā, bet spēle ir labi pazīstama joprojām), kura atstājusi būtisku iespaidu uz nākamo pilsētbūves spēļu stilistiku. Cita slavena pilsētbūves simulāciju spēle ir Caesar, kura arī tika pārstāvēta vairākās sērijās. Otra būvniecības un vadības simulācijas spēļu apakšgrupa ir uzņēmējdarbības simulācija. Arī tajā ir jāplāno ekonomiskā izaugsme, taču nevis veselas pilsētas, bet viena uzņēmuma robežās. Kā trešo izdala t.s. valdības simulācijas spēļu apakšgrupu. Šāda tipa spēlēs tiek simulēta politiskā darbība, galvenokārt, diplomātija. Karadarbība šajās spēlēs parasti netiek iekļauta. Tādējādi galvenais spēlētāja izaicinājums ir likt lietā visus politiskos līdzekļus, lai līdz karam nenonāktu.
  • Dzīves simulācija. Dzīves simulācijas (jeb mākslīgās dzīves spēles) ir spēles, kurās tiek iekļauta izdomāta dzīvesstāsta dzīvošana, pieņemot dzīvi būtiski ietekmējošus lēmumus tajā. Sižets var būt saistīts ar cilvēka kā indivīda attiecībām ar citiem (The Sims), taču ne tikai. Pie dzīves simulācijas žanra pieskaitāmas arī spēles, kurās tiek izdzīvoti dzīvnieka vai to bara piedzīvojumi vai pat tiek modelēta vesela ekosistēma. Šādas spēles sauc par bioloģiskajām simulācijām. Tajās spēlētājam ir iespēja eksperimentēt ar ģenētiku, dabisko atlasi un ekoloģisko līdzsvaru. Šādas spēles satur noderīgu izglītojošo materiālu un bieži tiek izmantotas kā palīglīdzeklis mācību iestādēs. Viens no senākajiem ievērības cienīgajiem bioloģiskās simulācijas spēļu piemēriem ir SimLife (1992), vēlāki slaveni piemēri ir Wolf, Spore un vairāku sēriju spēle Creatures. Pie dzīves simulācijām pieskaitāmas arī t.s. God games (burtiski – „Dieva spēles”), kur spēlētājs ir augstākas būtnes lomā un, pielietojot dievišķa rakstura pārdabiskas spējas, pilnībā pārvalda cilvēku, civilizācijas vai dzīvās dabas attīstības gaitu. Vēl viens, savulaik milzu popularitāti iekarojis, dzīves simulāciju žanrs ir mājdzīvnieku turēšanas simulācija jeb t.s. digitālie mājdzīvnieki. Slavenākie piemēri ir Tamagotchi un Nintendogs.
  • Transporta līdzekļu vadības simulācija. Šajā simulācijas spēļu apakšžanrā visa darbība koncentrējas ap dažāda veida transporta līdzekļu vadību. Visizplatītākās ir automašīnas (Indycar, NASCAR, Formula 1) un lidmašīnas (FlightGear) vadību simulējošās spēles. Automašīnas vadības simulācijas spēlēs visbiežāk tiek simulētas autosacīkstes, taču eksistē arī spēles, kurās spēlētājs tiek pārbaudīts ceļa satiksmes kultūras un noteikumu zināšanās. Šādas spēles mēdz arī būt pietiekami profesionālas, lai treniņa nolūkos tās izmantotu topošie autovadītāji. Mazākā skaitā atrodamas arī citu transporta līdzekļu, piemēram, vilcienu vai arī kādu eksotiskāku vai izdomātu lidaparātu, piemēram, kosmosa kuģu vadības simulācijas spēles. Apakšžanram pieskaitāmas (kaut arī mazliet tā robežas pārkāpjošas) ir mašīnu kaujas (vehicular combat vai car combat) spēles, kuras robežojas ar action žanru.